Nieuws

Nieuwe wetgeving rond zorgwoningen

admin on 5 oktober 2021

Nieuwe wetgeving rond zorgwoningen

Het plaatsen van (tijdelijke) zorgunits in tuinen of bijgebouwen werd sinds 16 augustus 2021 een pak eenvoudiger in Vlaanderen. Voorheen diende een lang vergunningstraject aangegaan te worden met een architect. Nu wordt dit langdradige proces hervormd door een korte meldingsprocedure. De gemeente kan op deze manier de plaatsing van een zorgunit ook niet langer weigeren.

Melding volstaat onder bepaalde voorwaarden

De vervanging van de vergunningsplicht door de meldingsplicht geldt wel enkel als aan een reeks voorwaarden wordt voldaan. In volgende drie situaties volstaat om de zorgwoning te melden:

 • Zorgwoning wordt ingericht binnen een bestaande woning
 • Zorgwoning wordt ingericht binnen een bestaand bijgebouw bij een woning
 • Zorgwoning wordt ingericht in een nieuwe, tijdelijk verplaatsbare unit

Zorgwoning in een nieuwe, tijdelijk verplaatsbare unit

Uiteraard zijn we bij House Of Steel vooral geïnteresseerd in de regelgeving rond zorgwoningen die in nieuwe units worden ingericht. In dit segment dient ook nog aan een aantal voorwaarden voldaan te worden vooraleer men de vergunningstrajecten mag laten vallen voor een verkorte meldingsprocedure.

Wij lijsten hieronder alle puntjes op, waaraan de zorgwoning (die wij bij jou kunnen plaatsen) dient te voldoen:

 • De tijdelijke, verplaatsbare constructie wordt volledig geplaatst binnen een straal van 30m van de hoofdwooneenheid op hetzelfde perceel als de hoofdwooneenheid of op een perceel dat onmiddellijk paalt aan het perceel van de hoofdwooneenheid.
 • De tijdelijke, verplaatsbare constructie wordt op een van de volgende plaatsen geplaatst:
  • In de zijtuin, al dan niet vrijstaand, tot op 3m van de perceelsgrenzen.
  • In de achtertuin, al dan niet vrijstaand, tot op 1m van de perceelsgrenzen. De ondergeschikte wooneenheid kan in de achtertuin ook op of tegen de perceelsgrens geplaatst worden als ze tegen een bestaande scheidingsmuur opgericht wordt en als de bestaande scheidingsmuur niet gewijzigd wordt.
 • De tijdelijke, verplaatsbare constructie heeft een maximale hoogte van 3,5 m.
 • De tijdelijke, verplaatsbare constructie heeft een maximale bruto vloeroppervlakte van 50m².
 • Er wordt geen bijkomende verharding aangelegd, met uitzondering van de tijdelijke, verplaatsbare constructie zelf en een strikt noodzakelijke toegang tot de tijdelijke, verplaatsbare constructie.
 • De plaatsing van de tijdelijke, verplaatsbare constructie gaat niet gepaard met een ontbossing, het aanmerkelijk wijzigen van het reliëf van de bodem, en gebeurt niet in een overstromingsgebied noch in een ruimtelijk kwetsbaar gebied, met uitzondering van agrarisch gebied met ecologische waarde, agrarisch gebied met ecologisch belang en parkgebied.
 • De noodzakelijke nutsvoorzieningen takken aan op de bestaande nutsvoorzieningen van de hoofdwooneenheid.
 • De afvoer van het afvalwater sluit aan op de bestaande waterafvoer van de hoofdwooneenheid. 
 • De plaatsing is tijdelijk voor een maximale totale duur van drie jaar per hoofdwooneenheid. De duur kan met een nieuwe melding slechts één keer verlengd worden met een aanvullende periode van maximaal drie jaar.
 • Binnen drie maanden na het beëindigen van de zorgsituatie, worden de tijdelijke, verplaatsbare constructie en de hiervoor aangelegde strikt noodzakelijke toegang verwijderd. 

 

Voor meer info omtrent de nieuwe regelgeving kan je steeds terecht op de website van de Vlaamse overheid of kan je ons gerust contacteren. We overlopen samen graag met jou de mogelijkheden.

Ontdek onze aanpak

Van concept tot plaatsing